شعر های کودکانه

تو این وبلاگ میونین شعرهای قدیمی که تو کتاب های موقع دبستان رو پیدا کنین.

سرود های شبکه هد هد ,لی خمثه

لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة,المصطفي و المرتضي و ابناهماو الفاطمة,حب نبی و آل او شد باعث ایمان من,نام همه آل عبا خورده گره بر جان من,افتد به هر جا سایه ی لطف خداروی سرم,نام حسن نام حسین تا بر لب خود میبرم,با آل عترت بوده ام از روز اول آشنا,بردم به لب از کودکی نام علی ی مرتضی,روزی که بیند هر کسی هر دیده ای دریا شده,من غمندارم در دلم چون مادرم زهرا شده,بر آسمانها و زمین بر کوه و بر صحرا قسم,سر بر ندارم از ره آل کسا تا زندهام.سرود زیبای نوجوانان در مورد پنج تن آل کسا,از سایت hodhodfarsi.TVمیتوانید دانلود کنید.برچسب‌ها:پنج تن ال کسا,متن,آهنگ,ترانه,شعر,سرود,خواننده,نوجوان,مذهبی,صدای,نوجوون,هدهد,فارسی,کودک
برچسب‌ها: سرود هدهد, نوجوون, سرود, شبکه ماهواره ای, آهنگ نوجوان
+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم بهمن 1391ساعت 16:41  توسط حسین  | 

سرود های شبکه هد هد ,لی خمثه

لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة,المصطفي و المرتضي و ابناهماو الفاطمة,حب نبی و آل او شد باعث ایمان من,نام همه آل عبا خورده گره بر جان من,افتد به هر جا سایه ی لطف خداروی سرم,نام حسن نام حسین تا بر لب خود میبرم,با آل عترت بوده ام از روز اول آشنا,بردم به لب از کودکی نام علی ی مرتضی,روزی که بیند هر کسی هر دیده ای دریا شده,من غمندارم در دلم چون مادرم زهرا شده,بر آسمانها و زمین بر کوه و بر صحرا قسم,سر بر ندارم از ره آل کسا تا زندهام.سرود زیبای نوجوانان در مورد پنج تن آل کسا,از سایت hodhodfarsi.TVمیتوانید دانلود کنید.برچسب‌ها:پنج تن ال کسا,متن,آهنگ,ترانه,شعر,سرود,خواننده,نوجوان,مذهبی,صدای,نوجوون,هدهد,فارسی,کودک
برچسب‌ها: سرود هدهد, نوجوون, سرود, شبکه ماهواره ای, آهنگ نوجوان
+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم بهمن 1391ساعت 16:41  توسط حسین  | 

سرود های شبکه هد هد ,لی خمثه

لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة,المصطفي و المرتضي و ابناهماو الفاطمة,حب نبی و آل او شد باعث ایمان من,نام همه آل عبا خورده گره بر جان من,افتد به هر جا سایه ی لطف خداروی سرم,نام حسن نام حسین تا بر لب خود میبرم,با آل عترت بوده ام از روز اول آشنا,بردم به لب از کودکی نام علی ی مرتضی,روزی که بیند هر کسی هر دیده ای دریا شده,من غمندارم در دلم چون مادرم زهرا شده,بر آسمانها و زمین بر کوه و بر صحرا قسم,سر بر ندارم از ره آل کسا تا زندهام.سرود زیبای نوجوانان در مورد پنج تن آل کسا,از سایت hodhodfarsi.TVمیتوانید دانلود کنید.برچسب‌ها:پنج تن ال کسا,متن,آهنگ,ترانه,شعر,سرود,خواننده,نوجوان,مذهبی,صدای,نوجوون,هدهد,فارسی,کودک
برچسب‌ها: سرود هدهد, نوجوون, سرود, شبکه ماهواره ای, آهنگ نوجوان
+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم بهمن 1391ساعت 16:41  توسط حسین  | 

سرود های شبکه هد هد ,لی خمثه

لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة,المصطفي و المرتضي و ابناهماو الفاطمة,حب نبی و آل او شد باعث ایمان من,نام همه آل عبا خورده گره بر جان من,افتد به هر جا سایه ی لطف خداروی سرم,نام حسن نام حسین تا بر لب خود میبرم,با آل عترت بوده ام از روز اول آشنا,بردم به لب از کودکی نام علی ی مرتضی,روزی که بیند هر کسی هر دیده ای دریا شده,من غمندارم در دلم چون مادرم زهرا شده,بر آسمانها و زمین بر کوه و بر صحرا قسم,سر بر ندارم از ره آل کسا تا زندهام.سرود زیبای نوجوانان در مورد پنج تن آل کسا,از سایت hodhodfarsi.TVمیتوانید دانلود کنید.برچسب‌ها:پنج تن ال کسا,متن,آهنگ,ترانه,شعر,سرود,خواننده,نوجوان,مذهبی,صدای,نوجوون,هدهد,فارسی,کودک
برچسب‌ها: سرود هدهد, نوجوون, سرود, شبکه ماهواره ای, آهنگ نوجوان
+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم بهمن 1391ساعت 16:41  توسط حسین  | 

سرود های شبکه هد هد ,لی خمثه

لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة,المصطفي و المرتضي و ابناهماو الفاطمة,حب نبی و آل او شد باعث ایمان من,نام همه آل عبا خورده گره بر جان من,افتد به هر جا سایه ی لطف خداروی سرم,نام حسن نام حسین تا بر لب خود میبرم,با آل عترت بوده ام از روز اول آشنا,بردم به لب از کودکی نام علی ی مرتضی,روزی که بیند هر کسی هر دیده ای دریا شده,من غمندارم در دلم چون مادرم زهرا شده,بر آسمانها و زمین بر کوه و بر صحرا قسم,سر بر ندارم از ره آل کسا تا زندهام.سرود زیبای نوجوانان در مورد پنج تن آل کسا,از سایت hodhodfarsi.TVمیتوانید دانلود کنید.برچسب‌ها:پنج تن ال کسا,متن,آهنگ,ترانه,شعر,سرود,خواننده,نوجوان,مذهبی,صدای,نوجوون,هدهد,فارسی,کودک
برچسب‌ها: سرود هدهد, نوجوون, سرود, شبکه ماهواره ای, آهنگ نوجوان
+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم بهمن 1391ساعت 16:41  توسط حسین  | 

سرود های شبکه ماهواره ای هدهد

با نظافت پیش هر کس تو عزیزی,با نظافت مثل گل پاک و تمیزی,بی نظافت مثل برگای پاییزی,بیایید تا قدر لطف خدامونو خوب بدونیم,خدا آفریده آبو تاکه پاکیزه بمونیم,صبح که میشه صورتو باید مث کلها بشوییم,هر جا باید دستامونو قبله هر غذابشوییم,خدا دوس داره کسی رو که تمیز باشه همیشه,بی نظافت باشه هرکی محبوبه خدا نمیشه,با نظافت خدا درهای غمو به دل میبنده,با نظافتهمه ی دنیا بروی ما میخنده,عده ای تو کوچه هامون دلاشون چه مهربونه,جارو دستشون گرفتن شهرمون تمیز بمونه,آی رفیقا!شما واسه ی اونا خیلی عزیزین,آی رفیقا!مبادا روی زمین چیزی بریزین,توی مدرسه تو خونه کسی محبوب دلا شد,که تن و صورت و دستاش از کثیفییا جدا شد,خوش به حاله اونیکه همیشه ناخوناش کوتاهه,بد به حاله اون کسی که دندوناش زشت و سیاهه,سخن حضرت خاتم همیشه رو دل میشینه,گفته پیغمبر خوبی که نظافت جزء دینه,هر کسی که نظافت داشته باشه مریض نمیشه,توی درساش از همه بالاتره از همه پیشه,یه سرود شاد و قشنگ از چنتا نوجوون,برای دانلود بهhodhodfarsi .TVسایت شبکه هدهد فارسی مراجعه کنینبرچسب‌ها:نظافت,سرود,شاد,متن,شعر,ترانه,آهنگ,خواننده,نوجوان,صدای,نوجوون,پسر
برچسب‌ها: هدهد, سرود هدهد, شبکه هدهد, سرود شاد
+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم بهمن 1391ساعت 15:59  توسط حسین  | 

سرود های شبکه ماهواره ای هدهد

با نظافت پیش هر کس تو عزیزی,با نظافت مثل گل پاک و تمیزی,بی نظافت مثل برگای پاییزی,بیایید تا قدر لطف خدامونو خوب بدونیم,خدا آفریده آبو تاکه پاکیزه بمونیم,صبح که میشه صورتو باید مث کلها بشوییم,هر جا باید دستامونو قبله هر غذابشوییم,خدا دوس داره کسی رو که تمیز باشه همیشه,بی نظافت باشه هرکی محبوبه خدا نمیشه,با نظافت خدا درهای غمو به دل میبنده,با نظافتهمه ی دنیا بروی ما میخنده,عده ای تو کوچه هامون دلاشون چه مهربونه,جارو دستشون گرفتن شهرمون تمیز بمونه,آی رفیقا!شما واسه ی اونا خیلی عزیزین,آی رفیقا!مبادا روی زمین چیزی بریزین,توی مدرسه تو خونه کسی محبوب دلا شد,که تن و صورت و دستاش از کثیفییا جدا شد,خوش به حاله اونیکه همیشه ناخوناش کوتاهه,بد به حاله اون کسی که دندوناش زشت و سیاهه,سخن حضرت خاتم همیشه رو دل میشینه,گفته پیغمبر خوبی که نظافت جزء دینه,هر کسی که نظافت داشته باشه مریض نمیشه,توی درساش از همه بالاتره از همه پیشه,یه سرود شاد و قشنگ از چنتا نوجوون,برای دانلود بهhodhodfarsi .TVسایت شبکه هدهد فارسی مراجعه کنینبرچسب‌ها:نظافت,سرود,شاد,متن,شعر,ترانه,آهنگ,خواننده,نوجوان,صدای,نوجوون,پسر
برچسب‌ها: هدهد, سرود هدهد, شبکه هدهد, سرود شاد
+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم بهمن 1391ساعت 15:58  توسط حسین  | 

سرود های شبکه ماهواره ای هدهد

با نظافت پیش هر کس تو عزیزی,با نظافت مثل گل پاک و تمیزی,بی نظافت مثل برگای پاییزی,بیایید تا قدر لطف خدامونو خوب بدونیم,خدا آفریده آبو تاکه پاکیزه بمونیم,صبح که میشه صورتو باید مث کلها بشوییم,هر جا باید دستامونو قبله هر غذابشوییم,خدا دوس داره کسی رو که تمیز باشه همیشه,بی نظافت باشه هرکی محبوبه خدا نمیشه,با نظافت خدا درهای غمو به دل میبنده,با نظافتهمه ی دنیا بروی ما میخنده,عده ای تو کوچه هامون دلاشون چه مهربونه,جارو دستشون گرفتن شهرمون تمیز بمونه,آی رفیقا!شما واسه ی اونا خیلی عزیزین,آی رفیقا!مبادا روی زمین چیزی بریزین,توی مدرسه تو خونه کسی محبوب دلا شد,که تن و صورت و دستاش از کثیفییا جدا شد,خوش به حاله اونیکه همیشه ناخوناش کوتاهه,بد به حاله اون کسی که دندوناش زشت و سیاهه,سخن حضرت خاتم همیشه رو دل میشینه,گفته پیغمبر خوبی که نظافت جزء دینه,هر کسی که نظافت داشته باشه مریض نمیشه,توی درساش از همه بالاتره از همه پیشه,یه سرود شاد و قشنگ از چنتا نوجوون,برای دانلود بهhodhodfarsi .TVسایت شبکه هدهد فارسی مراجعه کنینبرچسب‌ها:نظافت,سرود,شاد,متن,شعر,ترانه,آهنگ,خواننده,نوجوان,صدای,نوجوون,پسر
برچسب‌ها: هدهد, سرود هدهد, شبکه هدهد, سرود شاد
+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم بهمن 1391ساعت 15:58  توسط حسین  | 

سرود های شبکه ماهواره ای هدهد

با نظافت پیش هر کس تو عزیزی,با نظافت مثل گل پاک و تمیزی,بی نظافت مثل برگای پاییزی,بیایید تا قدر لطف خدامونو خوب بدونیم,خدا آفریده آبو تاکه پاکیزه بمونیم,صبح که میشه صورتو باید مث کلها بشوییم,هر جا باید دستامونو قبله هر غذابشوییم,خدا دوس داره کسی رو که تمیز باشه همیشه,بی نظافت باشه هرکی محبوبه خدا نمیشه,با نظافت خدا درهای غمو به دل میبنده,با نظافتهمه ی دنیا بروی ما میخنده,عده ای تو کوچه هامون دلاشون چه مهربونه,جارو دستشون گرفتن شهرمون تمیز بمونه,آی رفیقا!شما واسه ی اونا خیلی عزیزین,آی رفیقا!مبادا روی زمین چیزی بریزین,توی مدرسه تو خونه کسی محبوب دلا شد,که تن و صورت و دستاش از کثیفییا جدا شد,خوش به حاله اونیکه همیشه ناخوناش کوتاهه,بد به حاله اون کسی که دندوناش زشت و سیاهه,سخن حضرت خاتم همیشه رو دل میشینه,گفته پیغمبر خوبی که نظافت جزء دینه,هر کسی که نظافت داشته باشه مریض نمیشه,توی درساش از همه بالاتره از همه پیشه,یه سرود شاد و قشنگ از چنتا نوجوون,برای دانلود بهhodhodfarsi .TVسایت شبکه هدهد فارسی مراجعه کنینبرچسب‌ها:نظافت,سرود,شاد,متن,شعر,ترانه,آهنگ,خواننده,نوجوان,صدای,نوجوون,پسر
برچسب‌ها: هدهد, سرود هدهد, شبکه هدهد, سرود شاد
+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم بهمن 1391ساعت 15:58  توسط حسین  |